My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ฟรังส์@291055

น้องฟรังค์หลานสาวคนเล็ก
(ที่ข้าพเจ้าแอบเรียกเธอว่าเด็กหญิงขาหมู)
อายุ 6 เดือนเศษและกำลังพยายามจะคลาน

ปอลอ ถ่ายด้วยมือถือกิ๊กก๊อกก็เลยไม่คมชัดเท่าไหร่

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด