My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ตังส์@011255

ตังส์หยิบหนังสือ ก.ไก่ มาหาแล้วบอกว่า “ป้านุ่นอ่านให้หน่อย”
เราเลยได้สอนท่อง ก.ไก่ ถึง ฮ. นกฮูก เป็นครั้งแรก
(เข้าใจว่าพ่อแม่และครูที่โรงเรียนคงสอนมาหลายครั้งแล้ว)
เธอก็ท่องตามบ้าง ไม่ท่องตามบ้าง
แต่พอถึง ล.ลิงไต่ราว…ก็กลายเป็น ล.ลิงป้านุ่นซะงั้น หึหึ

มีอีกอันที่เปลี่ยนเองคือ ฃ.ขวด
เราบอก ฃ.ขวดของเรา
ตังส์บอก ฃ.ขวดของน้อง
เพราะภาพประกอบเป็นรูปขวดนม
ตังส์ไม่ได้กินนมจากขวดแล้วไง
มีแต่น้องฟรังส์ที่กินนมขวด

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด