My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


สวีเดนขาดแคลนขยะ!

เพราะเป็นหนึ่งในประเทศที่เปี่ยมประสิทธิภาพเรื่องการจัดการขยะ
อะไรต่อมิอะไรที่ชาวสวีเดนโยนทิ้งจึงถูกคัดแยกเพื่อใช้ซ้ำ นำกลับไปผลิตใหม่
และต่อยอดใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จนเกือบเกลี้ยง
เหลือขยะจริงที่ต้องส่งกำจัดเพียงร้อยละ 4 ของทั้งหมด
…ช่างเป็นเรื่องน่าอิจฉาของประเทศที่ขยะกองสูงเป็นภูเขา (หลาย) ลูกย่อมๆ เสียนี่กระไร

ด้วยความต้องการใช้ขยะเป็นต้นทางผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อน (สิ่งจำเป็นอันดับต้นๆ ของแถบสแกนดิเนเวีย)
สวีเดนจึงถูกบังคับกลายๆ ให้กำจัดขยะด้วยเตาเผา
แม้จะไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าใดนัก
ดังนั้น เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ขาดแคลนขยะ
ย่อมส่อแววถึงภาวะขาดแคลนพลังงานอย่างเลี่ยงไม่ได้
อ่านเพิ่มเติม