My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ต้นไม้สร้างสุข

green space
ที่มาภาพ jeffreyandflora.com]

ใครๆ ก็รู้ ต้นไม้ใหญ่มอบข้อดีนานัปการแก่ชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
รวมถึงมนุษย์ในเมืองอย่างพวกเรา
ลำพังแค่สีเขียวๆ ก็สร้างความสบายตาได้เยอะแล้ว

แต่ล่าสุดเพิ่งมีการเปิดเผยผลการวิจัยในประเทศอังกฤษ
ซึ่งดำเนินการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สีเขียวกับภาวะสุขภาพจิต
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าหนึ่งหมื่นคน โดยเก็บข้อมูลต่อเนื่องเป็นเวลานาน 18 ปี
ก่อนจะยืนยันการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ว่า…
ยิ่งได้ใช้ชีวิตอยู่ในย่านที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวมากเท่าใด
ผู้คนยิ่งรู้สึกสุขใจมากขึ้นเท่านั้น
โดยดีกรีความสุขดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถานภาพสมรส
สถานภาพการงานการเงิน สุขภาพกาย ความน่าอยู่ของที่พักอาศัย หรือสิ่งอื่นใด
นอกเหนือจากถูกห้อมล้อมด้วยต้นไม้

งานวิจัยชิ้นนี้สรุปทิ้งท้าย ความสุขใจจากอิทธิพลของต้นไม้
มีแนวโน้มจะนำมาสู่ความพึงพอใจต่อชีวิตโดยรวมมากขึ้น
เมืองใหญ่จึงต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากเป็นอันดับต้นๆ

แต่เมื่อหันมองกรุงเทพฯ กลับต้องถอนใจเฮือกใหญ่
เพราะสัดส่วนของขนาดพื้นที่สีเขียวส่วนกลางต่อจำนวนประชากรนั้นเข้าขั้นอัตคัต
โดยอยู่ที่ประมาณ 4 ตารางเมตรต่อคน
สอบตกเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดไว้ว่า ไม่ควรต่ำกว่า 9 ตารางเมตรต่อคน

แย่ไปกว่านั้น การตัดต้นไม้บนทางเท้าหรือเกาะกลางถนนแบบเหี้ยนเหลือแต่ตอ
ก็ยังเป็นภาพ (น่าปวดใจ) ที่พบเห็นได้อยู่เสมอ
แล้วเราจะเอาอะไรมาช่วยดูดซับควันพิษและฝุ่นละออง
มาช่วยผลิตออกซิเจนสะอาดๆ
มาช่วยดับความร้อนที่แผ่จากพื้นปูนและผนังคอนกรีต

บ้านของชาว กทม. รายใดยังพอมีผืนดินและปลูกต้นไม้ใหญ่
โปรดเก็บรักษาพื้นที่สีเขียวส่วนตัวเอาไว้ชั่วลูกชั่วหลาน
เพราะนั่นไม่ได้หมายถึงต้นทางความสุขของสมาชิกในบ้านคุณเพียงลำพัง
แต่ยังเผื่อแผ่ถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยเช่นกัน

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “NEIGHBOURS MATTERS”
นิตยสาร IMAGE ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2556

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด