My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ความตายที่ (ไม่ควร) เงียบงัน

deadly env
[ที่มาภาพ globalwitness.org]

มีความตายหลายประเภทที่สังคมไม่ควรเพิกเฉย…

หนึ่งในนั้นคือความตายของนักต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
ซึ่งส่วนใหญ่โดนสังหารโดยยังไม่สามารถไล่ล่าหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้

โกลบอล วิทเนสส์ (Global Witness) เอ็นจีโอที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้ง และการคอรัปชั่นมานานเกินสองทศวรรษ
เปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ “Deadly Environment” เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ภายในเล่มระบุใจความสำคัญว่า

การเสียชีวิตของนักเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ออกมาปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิทธิในที่ดินเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างน่าตกใจ
โดยพบว่า มีอย่างน้อย 908 รายใน 35 ประเทศที่โดนสังหารนับตั้งแต่ปี 2002-2013
ส่วนใหญ่เกิดจากปมความขัดแย้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทำไม้ การทำเหมือง และสิทธิในที่ดิน

แต่เนื่องจากยังขาดแคลนข้อมูลอยู่พอควร
เช่น ไม่ปรากฏบันทึกการเสียชีวิตลักษณะนี้ในหลายประเทศ
เกิดเหตุกับกลุ่มประชากรพื้นเมืองในพื้นที่ชนบทห่างไกล ฯลฯ
รวมถึงขาดการติดตามตรวจสอบปัญหาอย่างต่อเนื่อง
จึงมีความเป็นไปได้ว่า ตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงน่าจะมากกว่านี้

กระนั้นก็ยังพอตั้งข้อสังเกตจากข้อมูลดังกล่าวได้ว่า
การปลิดชีพนักสู้สีเขียวเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มจะเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะในช่วง 4 ปีหลัง ค่าเฉลี่ยความตายเขยิบขึ้นไปอยู่ที่ 2 รายต่อสัปดาห์
และทำสถิติสูงสุดในปี 2012 เมื่อนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมโดนฆาตกรรมจำนวน 147 ราย
ซึ่งมากกว่าปี 2002 ที่โกลบอล วิทเนสส์เริ่มเก็บข้อมูลถึงเกือบ 3 เท่า

แย่กว่านั้น จากกรณีทั้งหมดที่รวบรวมไว้
มีผู้กระทำผิดเพียง 10 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 1 เท่านั้น
ที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

รายงานฉบับนี้ยังให้ข้อมูลว่า
ปัญหานี้เกิดขึ้นรุนแรงในกลุ่มประเทศแถบลาตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยบราซิลเป็นประเทศที่นักต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดนสังหารมากที่สุด 448 ราย
ตามมาด้วยฮอนดูรัส 109 ราย และฟิลิปปินส์ 67 ราย

สำหรับประเทศไทยแม้จะปรากฏตัวเลข 16 ราย
แต่ก็สูงเป็นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติดอันดับ 8 ของโลก

ทั้งหมดสะท้อนภาพรวม…
ความต้องการช่วงชิงใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างภาครัฐหรือภาคเอกชน
กับภาคประชาชนกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น
โดยกลุ่มชนพื้นเมืองหรือชนเผ่าต่างๆ เป็นกลุ่มที่โดนคุกคามมากที่สุด

เพราะที่ดินที่อุดมไปด้วยทรัพยากรซึ่งพวกเขาใช้ประโยชน์มาแต่บรรพบุรุษ
มักไม่ได้รับการรับรองสิทธิในการครอบครองตามกฎหมาย
หนำซ้ำยังเมื่อออกมาปกป้องทรัพยากรของชุมชน
ก็ยังโดนประณามว่าเป็นพวกต่อต้านการพัฒนาอีกต่างหาก

…การเสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมของคนตัวเล็กๆ พวกนี้
จึงไม่สมควรปล่อยให้จางหายและเงียบงันไปกับลมหายใจสุดท้ายด้วยประการทั้งปวง

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “NEIGHBOURS MATTERS”
นิตยสาร IMAGE ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2557

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด