My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

แสงแดดอ่อนเพื่อนอนหลับ

sunshine02
[ที่มาภาพ thiswillhurtme.blogspot.com]

แม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างพืช
แต่มนุษย์เราก็ต้องการแสงแดดเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เผชิญกับอาการนอนไม่ค่อยหลับ
เมื่อผลวิจัยล่าสุดระบุว่า
การพาร่างกายออกไปสัมผัสแสงแดดช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น

การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากพนักงานออฟฟิศจำนวน 49 คน
แบ่งเป็นพวกที่ทำงานในห้องปราศจากหน้าต่าง 27 คน
และพวกที่ทำงานในห้องมีหน้าต่างอีก 22 คน
ปรากฏว่า พนักงานกลุ่มหลังซึ่งได้รับแสงธรรมชาติในชั่วโมงทำงานมากกว่าพนักงานกลุ่มแรกประมาณ 1.7 เท่า
มักนอนหลับสนิทในช่วงกลางคืนได้ยาวนานกว่าพนักงานกลุ่มแรกโดยเฉลี่ย 46 นาที

ทั้งยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
พนักงานที่สัมผัสกับแสงธรรมชาติมากกว่ายังมีแนวโน้มกระตือรือร้นในการทำงานมากกว่า
ซึ่งเมื่อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ พวกเขาก็มีความสุขมากกว่า
ขณะที่พนักงานในออฟฟิศไร้หน้าต่างมักแสดงความมีชีวิตชีวาน้อยกว่า
เจ็บป่วยออดๆ แอดๆ บ่อยครั้งกว่า และนอนไม่ค่อยหลับ
โดยอธิบายเหตุผลสนับสนุนว่า
แสงแดดที่เราได้รับมีส่วนช่วยควบคุมจังหวะของกลไกร่างกายให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในนั้นก็คือกลไกกำหนดช่วงเวลาหลับและตื่นตามนาฬิกาชีวิต

สำหรับคนที่ต้องทำงานในห้องซึ่งมิดชิดจากแสงธรรมชาติตลอดทั้งวัน
แถมยังเข้านอนดึกเกินไปและตื่นสายกว่าที่ควร
จนนาฬิกาชีวิตรวนและก่อปัญหานอนไม่หลับ อย่าเพิ่งหมดหวัง
คุณยังพอจะเพิ่มโอกาสการนอนหลับสนิทให้ตัวเองพร้อมกับปรับจูนนาฬิกาชีวิตกลับสู่สมดุลได้
ด้วยการพยายามตื่นพร้อมพระอาทิตย์และเดินออกไปสัมผัสแดดอ่อนๆ ยามเช้าอย่างสม่ำเสมอ

ลองทางเลือกนี้ก่อน แล้วเก็บยานอนหลับไว้เป็นตัวช่วยสุดท้าย…ก็น่าจะดีนะ

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “NEIGHBOURS MATTERS”
นิตยสาร IMAGE ปีที่ 26 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2556

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด