My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

รถเมล์ดื่มแสงแดด

tindo02
[ที่มาภาพ greenlaunches.com]

ในยุคที่ผู้คนจากหลายเมืองทั่วโลก
หันมาสนใจและพยายามหาทางผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสาธารณูปโภคของชุมชนตนเอง
หนึ่งในกรณีที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจก็คือ
โครงการรถเมล์ไฟฟ้า Tindo ประเทศออสเตรเลีย

Tindo เป็นคำในภาษาของชนพื้นเมืองที่นั่น
มีความหมายว่า ดวงอาทิตย์
บัดนี้ถูกนำมาใช้เรียกขานรถประจำทางปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งสีสดใส
ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงแดดล้วนๆ คันแรกของโลก

มันพิเศษกว่าระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้า
หรือระบบไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้น
เพราะบัสเขียว Tindo ออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรถประจำทางของเมืองแอดิเลด
ซึ่งบริหารจัดการโดยสภาเทศบาลเมืองแอดิเลด
ซึ่งไม่เพียงเปิดให้โดยสารฟรีพร้อมสัญญาน wi-fi ภายในตัวรถ
แต่ยังเป็นพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องแบกโซลาร์เซลล์ไปไหนมาไหนด้วย
ทว่าใช้การติดตั้งแผงทั้งหมดไว้ที่สถานีกลางรถประจำทาง

ทั้งนี้ การชาร์จพลังไฟฟ้าเต็มพิกัดในแต่ละครั้ง
สามารถขับเคลื่อนรถเมล์ได้ระยะทางไกลกว่า 200 กิโลเมตร
โดยไม่ปล่อยไอเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงใดใดเลย
…ช่างน่าอิจฉาชาวเมืองแอดิเลดเสียจริง

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “NEIGHBOURS MATTERS”
นิตยสาร IMAGE ปีที่ 26 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2556

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด