My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

เดินแต่ละก้าวเท่ากับไฟฟ้า

solepower01
[ที่มาภาพ csmonitor.com]

โทรศัพท์มือถือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทวีปแอฟริกาอย่างมหาศาล
ทั้งเรื่องการศึกษา การแพทย์ และการค้าขาย
แต่ปัญหาใหญ่คือหลายประเทศแถบนั้นยังขาดแคลนไฟฟ้า
และมือถือไร้แบตก็ไร้ประโยชน์
กลุ่มวิศวกรเครื่องกลหัวกะทิในนามของ “Solepower”
จึงประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ที่ติดไว้กับส้นรองเท้าและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ง่ายๆ เพียงก้าวเดิน

solepower02
[ที่มาภาพ inhabitat.com]

มันทำงานโดยเปลี่ยนพลังงานกลจากการขยับขึ้นลงของสองเท้า
ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วสะสมไว้ในแบตเตอรี่
ซึ่งเพียงพอสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือผ่านสายยูเอสบีอย่างแน่นอน
อุปกรณ์ชิ้นเดียวกันนี้ยังเติมพลังให้หลอดไฟได้อีกด้วย
จึงส่งผลดีต่อที่สองคือช่วยลดการจุดตะเกียงน้ำมันก๊าด
ซึ่งเป็นวิธีขับไล่ความมืดที่ชาวบ้านนอกระบบกริดคุ้นเคย แต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน

ระหว่างรอการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์
ทีมงานก็ได้ข้อสรุปราคาแล้วว่าต้องแตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า
โดยตั้งราคา 35-50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในประเทศกำลังพัฒนาที่คนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงไฟฟ้า
และเขยิบขึ้นเป็น 135-150 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในประเทศพัฒนาแล้ว
ซึ่งเน้นผู้ใช้งานกลุ่มไฮเอนและติดตั้งในสินค้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
เช่น รองเท้าเดินป่า รองเท้าปีนเขา เป้หลัง ฯลฯ
…เป็นอีกนวัตกรรมเจ๋งๆ ที่ช่วยให้เราผลิตไฟฟ้าด้วยพลังขาของตัวเอง

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “NEIGHBOURS MATTERS”
นิตยสาร IMAGE ปีที่ 26 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2556

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด