My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


ความคิดเห็นต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เพื่อนมัธยมแปะสเตตัสของ อ.ธรณ์ ในหน้าวอลล์ตัวเอง
แล้วเราเข้าไปร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
ถ่ายเทความคิดกันไปมาก็บังเกิดไอเดีย
เราควรจะเขียนบันทึกเอาไว้สักหน่อยว่าค้านโครงการด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
ย้ำว่า เป็นเหตุผลของเราล้วนๆ ,ในฐานะนักเขียนสายสิ่งแวดล้อม,
อาจตรงหรือไม่ตรงกับการคัดค้านของท่านอื่น
หลังจากไล่เรียงความคิดก็สรุปออกมาได้ ดังนี้

เหตุผลข้อแรก…ความไม่เหมาะสมของพื้นที่ตั้งโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ขนาด 800 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ระยะห่างประมาณ 8-10 กิโลเมตรจากป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ของปากแม่น้ำกระบี่
ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) หรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
ชายฝั่งทะเลอันดามันยาวเหยียด ทำไมต้องเจาะจงเอาแหล่งกำเนิดมลพิษ
มาตั้งประชิดติดกับระบบนิเวศที่เปราะบางและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน
มันไม่เหมาะสมเชิงพื้นที่เพราะสุ่มเสี่ยงจะได้รับผลกระทบรุนแรง
เมื่อพิจารณาร่างรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
พบว่า กฟผ. ไม่ได้ประเมินทางเลือกที่ตั้งโครงการในพื้นที่อื่นเลย
แต่เลือกตรงนี้เพราะเป็นพื้นที่ของ กฟผ. ซึ่งมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่แล้ว
จึงทำให้มีความพร้อมและสะดวกในการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า
ไม่ต้องหาซื้อที่ดินใหม่ เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวม
ทั้งหมดเป็นเหตุผลสนับสนุนที่มีน้ำหนักมากสำหรับเจ้าของโครงการอย่าง กฟผ.
จะบอกว่า “เป็นการบังคับเลือกพื้นที่ตั้งโครงการโดยคำนึงถึงบริบทอื่นๆ
ยกเว้นความเหมาะสมเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม” ก็คงได้

อ่านเพิ่มเติม