My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


กรณีท่อส่งน้ำมันดิบรั่ว สรุปข่าวระหว่าง 13-16 ส.ค. 56

ประเด็นที่หนึ่ง : ผลตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลไม่ตรงกัน
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เก็บตัวอย่างวันที่ 3 สิงหาคม
(หมายเหตุ : ชูวิทย์ลงทะเลวันที่ 4 ส.ค. ปลอดประสพลงทะเลวันที่ 9 ส.ค.)
วิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดี คพ. แถลงผลวันที่ 13 ส.ค. ว่า…
พบสารปรอทสูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลซึ่งกำหนดไว้ที่ 0.1 ไมโครกรัมต่อลิตรใน 2 พื้นที่
คือ อ่าวพร้าว 2.9 ไมโครกรัมต่อลิตร (คิดเป็น 29 เท่า!!!) และอ่าวทับทิม 0.25 ไมโครกรัมต่อลิตร
อ่านเพิ่มเติม


ไทยติดอันดับโกงที่ 2 ในเอเชีย

10 มีนาคม 2551 บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (เพิร์ค)
เผยแพร่ผลสำรวจนักธุรกิจต่างชาติ 1,400 คน ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เกี่ยวกับภาวะคอร์รัปชั่นใน 13 ชาติเอเชีย
ไม่รวมพม่าและบังกลาเทศ ซึ่งได้ชื่อว่าคอร์รัปชั่นอย่างมโหฬารอยู่แล้ว
พบว่า สิงคโปร์คอร์รัปชั่นน้อยที่สุด
ส่วนประเทศไทยมีการคอร์รัปชั่นมากเป็นอันดับสองรองจากฟิลิปปินส์

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2551, หน้า 14
อ่านเพิ่มเติม


13 ความเห็น

เหอ เหอ…อ้างยูคาพันธุ์ใหม่ คุยฟุ้งกลั่นเป็นดีเซล

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
พาดหัวรอง หน้า 1
รมต.วิทย์ปัดหนุนปลูกยูคาฯ
ไม่ทับซ้อนธุรกิจ

รายละเอียดของข่าว หน้า 13
‘วุฒิพงศ์’ อ้างมียูคาฯ พันธุ์ใหม่
วุฒิพงศ์ ฉายแสง รมต. วิทย์ฯ แถลงว่า
การปลูกต้นยูคาลิปตัสไม่ได้ต้องการรายได้อย่างเดียว แต่เพื่อลดปัญหาโลกร้อน
เนื่องจากต้นยูคาลิปตัสสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก
โดยปัจจุบันไทยสามารถพัฒนาสายพันธุ์ต้นยูคาฯ ได้เอง คือ สายพันธุ์ K51
ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับการยืนยันจากงานวิจัยของนิคม แหลมสัก คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ ว่า
การปลูกไม้ยูคาลิปตัสควบกับพืชอื่นๆ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพด ละหุ่ง เผือก ถั่วลิสง ฯลฯ
ตลอดระยะเวลา 8 ปี ไม่ก่อมลพิษใดๆ แก่พืชข้างเคียงและไม่ทำให้ดินเสื่อมโทรมลง”

ฟุ้งมีเทคโนฯ กลั่นเป็นดีเซลได้
วุฒิพงศ์ กล่าวว่า “ส่วนการนำไม้ยูคาฯ มาเป็นพลังงาน
มีการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีกระบวนการควบแน่นโดยใช้ความร้อนสูงให้เป็นของเหลวอีกครั้ง
โดยญี่ปุ่นสามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึ้นจนมีคุณสมบัติเหมือนน้ำมันดีเซล
เบื้องต้นจะส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม”

ปัดตอบทับซ้อนธุรกิจสวนป่า
ผู้สื่อข่าวถามถึง กรณีที่ท่าน รมต. วิทย์ มีธุรกิจปลูกสวนป่ายูคาลิปตัสเพื่อส่งขายทำเยื่อกระดาษ
จะมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
วุฒิพงศ์ ตอบว่า..
“ทับซ้อนหรือไม่ ไม่ทราบ
ทราบแต่ว่าขณะนี้ทั่วโลกยังขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ”

อ่านข่าวชิ้นนี้จบแล้ว เรามีข้อสงสัย 4 ประเด็น คือ… อ่านเพิ่มเติม


4 ความเห็น

ดูแลดี๊ดี เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการ?

‘สุวรรณภูมิ’ รับมือปีใหม่ เพิ่มจนท. ดูแลผู้โดยสาร

นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2550 – 3 มกราคม 2551
คาดว่าจะมีผู้โดยสารและประชาชนเข้ามาใช้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 850,000 คน
หรือเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 17,000 คน จากช่วงปกติวันละ 104,285 คน

จึงได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ
โดยจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่จาก 700 คนต่อวัน เป็น 850 คนต่อวัน
ส่วนพนักงานที่มาจากการว่าจ้างจะเพิ่มจาก 300 คน เป็น 500 คนต่อวัน
และจัดตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวจาก นสพ. มติชน ฉบับวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ข้อสงสัยของเราก็คือ… อ่านเพิ่มเติม


ทอท. ยินดีชดเชย ภายใต้เงื่อนไข…

ทอท. ยันชดเชยมลภาวะเสียง เฉพาะสิ่งปลูกสร้างก่อนปี 44

ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.
เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการ ทอท. วานนี้ (20 ธ.ค.) ว่า
ที่ประชุมอนุมัติให้ ทอท. จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าของที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการเปิดให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยมีเงื่อนไขต้องก่อสร้างก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2544
และการจัดซื้อที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบ
ให้เทียบเคียงกับแนวทางกำหนดค่าทดแทนความเสียหาย
ที่ต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

ส่วนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างหลังวันที่ 31 ธ.ค. 2544
ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2549 หรือวันเปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น
ทอท. จะช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม โดยจะพิจารณาตามมติครม. วันที่ 29 พ.ค. 2550
และตามกม. รัฐธรรมนูญ รวมถึงผลกระทบจริง เพื่อช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม

“ทอท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ชดเชยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างก่อนปี 2544
ส่วนหลังปี 2544 นั้น เราไม่มีอำนาจจ่ายค่าชดเชยได้
แต่จะช่วยเหลือเป็นรายๆ ไป”
ดร.เจิมศักดิ์ กล่าว

ข่าวจาก นสพ. กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550

คำถามของเราก็คือ… อ่านเพิ่มเติม


4 ความเห็น

หวังติดสนามบินดี 1 ใน 10 ของโลก แต่…

สุวรรณภูมิดัน 20 โครงการพัฒนา
หวังติดสนามบินดี 1 ใน 10 ของโลก

ว่าที่เรืออากาศโท จตุรงคพล สดมณี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายงานปฏิบัติการท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า
ในปี 2551 ทอท. เตรียมแผนดำเนินโครงการรวม 20 โครงการ
เพื่อพัฒนาบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้เป็นท่าอากาศยานติดอันดับ 1 ใน 10 ของท่าอากาศยานที่ดีสุดในโลก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
เช่น จัดทำป้ายต่างๆ ในอาคารผู้โดยสารให้ชัดเจน
เปิดใช้ประตูทางเข้าออกบริเวณชั้น 4 อาคารผู้โดยสารเป็น 10 ประตู จากเดิมใช้งานเพียง 4 ประตู

นอกจากนั้นยังติดกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก 20 ตัว งบประมาณ 5 แสนบาท จากที่ติดตั้งไปแล้ว 163 ตัว
ปัจจุบันมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด 600 ตัว
ซึ่งช่วยให้ผู้ที่มารอรับผู้โดยสารมองเห็นผู้โดยสารเดินออกมาจากอาคาร
ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่ไม่พึงประสงค์
เช่น ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว โรงแรม หรือพนักงานขับรถต่างๆ
ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงหรือบังคับผู้โดยสาร

ข่าวจาก นสพ. กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550

คำถามก็คือ… อ่านเพิ่มเติม