My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


3 ความเห็น

คำถามมีอยู่ว่า…


.

.
เชิญเลือกโหวตกันได้ตามอัธยาศัย :)

ปล. เพิ่งเห็นว่ามีโพลล์เป็นลูกเล่นใหม่ให้สาวก wordpress
ก็เลยขอทดลองใช้และสำรวจความคิดเห็นไปในคราเดียวกัน