My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


4 ความเห็น

แห่เหินฟ้า เร่งโคม่าโลกร้อน

เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางทุกรูปแบบ
เครื่องบินเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายและใช้เวลาน้อยที่สุด
แต่ในขณะเดียวกัน มันก็ทำร้ายโลกมากที่สุดด้วยเช่นกัน
เพราะเครื่องบินผลาญเชื้อเพลิงมหาศาล
โดยเฉพาะจังหวะที่ต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อพาตัวเองลอยขึ้นจากพื้น

ว่ากันว่า…ในระยะทางที่เท่ากัน
การเดินทางทางอากาศปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถไฟถึง 19 เท่า
และมากกว่าเรือถึง 190 เท่า!!!
อ่านเพิ่มเติม