My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


กินทิ้งขว้างซ้ำเติมโลกร้อน

food-waste
[ที่มาภาพ modernfarmer.com]

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ราวหนึ่งในสามของอาหารทั้งหมดที่ผลิตขึ้นทั่วโลก
ถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะโดยเปล่าประโยชน์
ข่าวร้ายกว่านั้น การเน่าเสียของมันกำลังสั่นสะเทือนชั้นบรรยากาศโลก

รายงานวิจัยฉบับล่าสุดขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ยืนยันความจริงน่าพรั่นพรึงดังกล่าว โดยระบุว่า
ในแต่ละปีบรรดาอาหารที่ไม่ผ่านการรับประทานนี้
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 3.3 กิกะตัน

ถ้าเปรียบภูเขาขยะอาหารเป็นประเทศสักหนึ่งประเทศ
สถิติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมันจะติดอันดับสาม
รองจากจีนและสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว
อ่านเพิ่มเติม

Advertisements