My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


1 ความเห็น

คอนโดผักของคนเมือง


[ที่มาภาพ windowfarms.org/]

ไม่ต้องมีดาดฟ้าหรือระเบียง ไม่ต้องการผืนดินอะไรมากมาย
แค่บานหน้าต่างกว้างที่มีแสงแดดส่อง
คนในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กก็ได้ทำเลเหมาะๆ สำหรับสร้างคอนโดผักไฮโดรโพนิกส์แล้ว

มายา นายัก (Maya Nayak) นักปลูกมืออาชีพ เล็งเห็นช่องทางผลิตพืชอาหารนี้
และทดลองปลูกจริงในอพาร์ตเมนต์ชั้นล่างสุดของเธอ ปรากฏว่ามันเวิร์ก ปลูกสำเร็จ มีผักให้กิน
แถมแปลงผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้งที่แขวนริมหน้าต่างยังเพิ่มความสวยงามสีเขียวๆ
ให้กับทั้งผู้อาศัยภายในห้องและผู้คนที่เดินผ่านไปมานอกอาคาร

เธอจึงจับมือกับ บริตตา ไรเลย์ (Britta Riley) ศิลปินผู้สนใจสิ่งแวดล้อม
แล้วช่วยกันปั้น “The Windowfarms Project” ขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๙
เพื่อปลุกเร้าให้คนเมืองได้ตระหนักถึงศักยภาพการผลิตพืชอาหารของตนเองบ้าง
แทนที่จะต้องพึ่งพาเกษตรกรหรือภาคอุตสาหกรรมเกษตรอยู่ตลอดเวลา
อ่านเพิ่มเติม