My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


ฟรังส์@291055

น้องฟรังค์หลานสาวคนเล็ก
(ที่ข้าพเจ้าแอบเรียกเธอว่าเด็กหญิงขาหมู)
อายุ 6 เดือนเศษและกำลังพยายามจะคลาน

ปอลอ ถ่ายด้วยมือถือกิ๊กก๊อกก็เลยไม่คมชัดเท่าไหร่


ฟรังส์@190855


ฟรังส์เป็นหลานสาวคนที่สอง
เธออายุสี่เดือนเต็มแล้ว
เจอกันวันนี้ดูจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
ส่งเสียงอู้วอี้โอ้วว ชวนคุยไม่หยุดเลย