My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


6 ความเห็น

ไม่จบ ไม่จบ ยังไม่จบ

นึกว่าจะจบแบบ “เกือบ” สวยงาม
ทีไหนได้…ไม่จบ ไม่จบ มันยังไม่จบ

การหายไปของคอลัมน์ “ฅ. เลือกข้าง”
ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 18 และ 25 พฤษภาคม 2550
ไม่ได้มีนัยยะหรือเป็นการแสดงความรับผิดชอบ
อย่างที่เราพยายามจะมองโลกในแง่ดี

เพราะเมื่อศุกร์ที่ผ่านมา (1 มิถุนายน 50)
มันกลับมายึดพื้นที่ขนาดครึ่งหน้าหนังสือพิมพ์อีกครั้ง
แวะเข้าไปอ่านแบบออนไลน์ได้ที่นี่
อ่านเพิ่มเติม


6 ความเห็น

จาก plagiarism สู่ creative commons

หลังจากเปิดบล็อกตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ก็ตั้งหน้าตั้งตาเขียนอย่างเดียว
ไม่ได้สนใจเรื่องลิขสิทธิ์ของงานเขียนเลย

เมื่อเจอกรณีโจรปล้นบล็อกเข้ากับตัวเอง
จึงได้รู้จักกับ creative commons เป็นครั้งแรก
ผ่านข้อความแสดงความเห็นของคุณ gooogolf

เราลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และเข้าไปอ่านเรื่องนี้ถึงต้นตอ
สุดท้ายก็ตัดสินใจพึ่งพา creative commons ในการคุ้มครองงานเขียนบนบล็อก
อ่านเพิ่มเติม


9 ความเห็น

บทจบของ plagiarism

การสอบถามความคืบหน้าเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค. ๕๐
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันบอกว่า
เขาได้รับจดหมายซองสีน้ำตาลของเรา
และนำเรื่องนี้หารือกับบรรณาธิการบทความของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
ซึ่งรับผิดชอบบทความที่คอลัมนิสต์แต่ละคนส่งมา

หลังจากรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้น
บรรณาธิการบทความฯ ได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังคุณอมร อมรวัฒนานนท์แล้ว
และให้คุณอมร เป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะทำอย่างไรต่อไป
อ่านเพิ่มเติม


6 ความเห็น

“ฅ. เลือกข้าง” หายไป (ความคืบหน้า ๒)

หลังจากร่อนจดหมายถึงบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
จนถึงวันนี้ เวลาก็ผ่านไปราว ๑ สัปดาห์
ทางโน้นน่าจะได้รับจดหมายแล้ว
แต่ยังไม่มีการแจ้งอะไรกลับมาทางอีเมลที่เราให้ไว้

ทว่า เมื่อเปิดหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
เราสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คอลัมน์ ฅ. เลือกข้าง ของคุณอมร อมรวัฒนานนท์
ซึ่งเคยลงประจำทุกวันศุกร์หายไปแล้ว

แต่ก็ยังไม่รู้ว่า…
จะหายไปชั่วคราวเฉพาะฉบับนี้
หรือหายไปอย่างถาวร

คงต้องรอดูกันต่อไป