My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


ความคิดเห็นต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เพื่อนมัธยมแปะสเตตัสของ อ.ธรณ์ ในหน้าวอลล์ตัวเอง
แล้วเราเข้าไปร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
ถ่ายเทความคิดกันไปมาก็บังเกิดไอเดีย
เราควรจะเขียนบันทึกเอาไว้สักหน่อยว่าค้านโครงการด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
ย้ำว่า เป็นเหตุผลของเราล้วนๆ ,ในฐานะนักเขียนสายสิ่งแวดล้อม,
อาจตรงหรือไม่ตรงกับการคัดค้านของท่านอื่น
หลังจากไล่เรียงความคิดก็สรุปออกมาได้ ดังนี้

เหตุผลข้อแรก…ความไม่เหมาะสมของพื้นที่ตั้งโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ขนาด 800 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ระยะห่างประมาณ 8-10 กิโลเมตรจากป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ของปากแม่น้ำกระบี่
ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) หรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
ชายฝั่งทะเลอันดามันยาวเหยียด ทำไมต้องเจาะจงเอาแหล่งกำเนิดมลพิษ
มาตั้งประชิดติดกับระบบนิเวศที่เปราะบางและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน
มันไม่เหมาะสมเชิงพื้นที่เพราะสุ่มเสี่ยงจะได้รับผลกระทบรุนแรง
เมื่อพิจารณาร่างรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
พบว่า กฟผ. ไม่ได้ประเมินทางเลือกที่ตั้งโครงการในพื้นที่อื่นเลย
แต่เลือกตรงนี้เพราะเป็นพื้นที่ของ กฟผ. ซึ่งมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่แล้ว
จึงทำให้มีความพร้อมและสะดวกในการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า
ไม่ต้องหาซื้อที่ดินใหม่ เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวม
ทั้งหมดเป็นเหตุผลสนับสนุนที่มีน้ำหนักมากสำหรับเจ้าของโครงการอย่าง กฟผ.
จะบอกว่า “เป็นการบังคับเลือกพื้นที่ตั้งโครงการโดยคำนึงถึงบริบทอื่นๆ
ยกเว้นความเหมาะสมเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม” ก็คงได้

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements


‘ไมโครบีดส์’ ตัวป่วน

_74905368_beads
[ที่มาภาพ bbc.com]

พวกเราส่วนใหญ่คงเคยผ่านหูผ่านตาคำว่า ‘ไมโครบีดส์’
(บางทีก็เรียกเม็ดบีดส์หรือไมโครสครับ) กันมาแล้วจากสื่อโฆษณา

แต่จะมีใครรู้บ้าง…
มันคืออะไรและกำลังก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร
อ่านเพิ่มเติม


10 ความเห็น

เสียงท้วงติงที่ควรรับฟัง

ยังมีความคิดเห็นจากนักวิชาการอีก 2 ท่านที่สังคมควรจะรับฟัง
เพราะทั้งคู่ติดตามผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัสมานาน

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี ไม่เห็นด้วยกับการปลูกยูคาลิปตัส
ทั้งการปลูกเชิงเดี่ยวในแปลงขนาดใหญ่และการปลูกในพื้นที่หัวไร่ปลายนา


อ่านเพิ่มเติม


27 ความเห็น

ความจริงที่โฆษณาไม่(อยาก)บอก

เมื่อพูดถึงยูคาลิปตัส สิ่งที่น่าวิตกกังวลเป็นอันดับต้นๆ
ย่อมหนีไม่พ้นเรื่องการใช้น้ำอย่างมากมายและความเสื่อมโทรมของผืนดิน
ซึ่งจะต้องอธิบายถึงกลไกการเจริญเติบโตของต้นยูคาลิปตัสสักเล็กน้อย
เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพว่า..
ผลกระทบเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

ต้นไม้จำเป็นต้องใช้สารอินทรีย์และแร่ธาตุต่างๆ ที่สะสมอยู่ในดินเพื่อการเจริญเติบโต
รากของต้นไม้จะดูดซับอาหารก็ต่อเมื่อมันอยู่ในรูปของสารละลาย
น้ำจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาทั้งสารอินทรีย์และแร่ธาตุไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืช
โดยมีลำต้นเป็นตัวกลางในการลำเลียงสารอาหารจากรากขึ้นสู่เรือนยอด
ก่อนที่น้ำจะระเหยผ่านปากใบแล้วทิ้งสารอินทรีย์กับแร่ธาตุไว้ให้เป็นอาหารของต้นไม้
อ่านเพิ่มเติม