My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


รถเมล์ดื่มแสงแดด

tindo02
[ที่มาภาพ greenlaunches.com]

ในยุคที่ผู้คนจากหลายเมืองทั่วโลก
หันมาสนใจและพยายามหาทางผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสาธารณูปโภคของชุมชนตนเอง
หนึ่งในกรณีที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจก็คือ
โครงการรถเมล์ไฟฟ้า Tindo ประเทศออสเตรเลีย

Tindo เป็นคำในภาษาของชนพื้นเมืองที่นั่น
มีความหมายว่า ดวงอาทิตย์
บัดนี้ถูกนำมาใช้เรียกขานรถประจำทางปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งสีสดใส
ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงแดดล้วนๆ คันแรกของโลก
อ่านเพิ่มเติม

Advertisements