My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


14 ความเห็น

มือถือ…ในมือเด็ก

COVER-mobile (not) for kids

เย่…คลอดออกมาเป็นเล่มแล้วนะ
“มือถือ…ในมือเด็ก” พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มล่าสุดที่ช่วยกันเขียนกับพี่ตู่
มันคือคู่มือเพื่อการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กและเยาวชน
อย่างสร้างสรรค์ เท่าทัน และปลอดภัย
ความหนา 144 หน้า พิมพ์สองสี ไม่มีวางขายที่แผงหนังสือใด…
อ่านเพิ่มเติม