My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


6 ความเห็น

“ฅ. เลือกข้าง” หายไป (ความคืบหน้า ๒)

หลังจากร่อนจดหมายถึงบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
จนถึงวันนี้ เวลาก็ผ่านไปราว ๑ สัปดาห์
ทางโน้นน่าจะได้รับจดหมายแล้ว
แต่ยังไม่มีการแจ้งอะไรกลับมาทางอีเมลที่เราให้ไว้

ทว่า เมื่อเปิดหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
เราสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คอลัมน์ ฅ. เลือกข้าง ของคุณอมร อมรวัฒนานนท์
ซึ่งเคยลงประจำทุกวันศุกร์หายไปแล้ว

แต่ก็ยังไม่รู้ว่า…
จะหายไปชั่วคราวเฉพาะฉบับนี้
หรือหายไปอย่างถาวร

คงต้องรอดูกันต่อไป