My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


บนเส้นทางเชื้อเพลิงฟอสซิล

ชีวิตคนเมืองอย่างพวกเราเสพติดเชื้อเพลิงฟอสซิลกันไปหมดแล้ว…

มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะสามสหายเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถ่านหิน น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ
เป็นแหล่งพลังงานหลักที่ทำให้เรามีไฟฟ้าใช้และเดินทางไปไหนต่อไหนได้โดยสบายสะดวก

ว่าแต่…เคยแว่บคิดกันบ้างไหม กว่าจะมาผูกพันใกล้ชิดชีวิตประจำวันของผู้คนถึงเพียงนี้
เชื้อเพลิงฟอสซิลผ่านเส้นทางความเป็นมาอย่างไรและกำลังจะเดินหน้าไปในทิศทางใดต่อ

คำตอบย่อยง่ายซ่อนอยู่ในคลิปวิดีโอที่ชื่อ
“The Ultimate Roller Coaster Ride : An Abbreviated History of Fossil Fuel”
สร้างสรรค์โดย Post Carbon Institute สถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้สังคม
เปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน ความเท่าเทียม และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

คลิปนี้พยายามสื่อสารประวัติศาสตร์ฉบับย่อ (มาก) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลภายใน 300 วินาที
เปิดเรื่องโดยพาย้อนไปไกลโพ้นตั้งแต่ปรากฏการณ์บิ๊กแบง (Big Bang) หรือการระเบิดครั้งใหญ่ของจักรวาล
ตามด้วยการก่อร่างของโลกเมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีก่อน แล้วจึงตัดฉับมาสู่ยุคกลาง

หลังจากที่ชาวอังกฤษแห่ตัดไม้ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงจนต้นไม้เริ่มร่อยหรอ
พวกเขาก็เป็นหนึ่งในชนชาติแรกๆ ที่หันมาบุกเบิกพลังงานจากถ่านหิน
โดยช่วงเริ่มต้นคนงานเหมืองขุดได้เฉพาะถ่านหินระดับใกล้ผิวดิน
เนื่องจากส่วนที่ฝังอยู่ลึกลงไปนั้นนอนจมน้ำใต้ดินอยู่ทั้งสิ้น
อ่านเพิ่มเติม

Advertisements