My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


7 ความเห็น

สุดยอดอาคารเขมือบไฟฟ้า

ลองเดาเล่นๆ สิ..
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กเบิ้มแห่งใดในกรุงเทพฯ ที่เป็น “จอมเขมือบไฟฟ้า” ?

ติ๊กต่อก..

ติ๊กต่อก..

ติ๊กต่อก..
อ่านเพิ่มเติม