My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


เดินแต่ละก้าวเท่ากับไฟฟ้า

solepower01
[ที่มาภาพ csmonitor.com]

โทรศัพท์มือถือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทวีปแอฟริกาอย่างมหาศาล
ทั้งเรื่องการศึกษา การแพทย์ และการค้าขาย
แต่ปัญหาใหญ่คือหลายประเทศแถบนั้นยังขาดแคลนไฟฟ้า
และมือถือไร้แบตก็ไร้ประโยชน์
กลุ่มวิศวกรเครื่องกลหัวกะทิในนามของ “Solepower”
จึงประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ที่ติดไว้กับส้นรองเท้าและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ง่ายๆ เพียงก้าวเดิน
อ่านเพิ่มเติม

Advertisements